Pædagogik

Opdragelse, undervisning og dannelse. Vi har en lang og stolt tradition for udgivelse af pædagogisk faglitteratur på Hans Reitzels forlag. Vi udgiver studiebøger til lærer- og pædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelser, og du kan både finde bøger om pædagogisk teori og om aktuelle udfordringer inden for det pædagogiske felt.

Nyeste inden for pædagogik