GDPR revisorerklæring

For Gyldendal A/S, som Hans Reitzels Forlag hører ind under, har PwC som uafhængig revisor udarbejdet en ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger. Se revisorerklæring her