Sindssygdom og psykologi

Galskaben er, hvad vi gør den til. I dag klassificerer vi galskab som en ”sygdom”, der skal diagnosticeres og behandles af psykiatere og psykologer. I middelalderens samfund accepterede man de gale som en del af dagliglivet. Først fra omkring 1650 – da orden og struktur kom øverst på dagsordenen – blev de gale isoleret og spærret ind sammen med invalide, fattige, libertinere, folk med kønssygdomme og andre uønskede elementer, der afveg fra eller ”forstyrrede” fornuftens, moralens og samfundets orden.

Foucault viser, hvordan de gale individers ekslusion modsvares af en vidensproduktion, der udelukker fornuften i alle dens former og manifestationer. Den psykiatriske beskrivelse af sindslidelserne er, skriver Foucault, forbundet med magten, hvis mål det er at korrigere og normalisere efter den rationelle fornufts rettesnor. Ved at isolere de gale kan de blive objekt for en egentlig psykologi, der hævder at befri eller kurere de gale, men i lige så høj grad er med til at fastholde nogle rigide forestillinger om normalitet og patologi.

Sindssygdom og psykologi kan læses som en kort, kondenseret udgave af Foucaults disputats Galskabens historie i den klassiske periode fra 1961. Bogen blev brugt som antipsykiatrisk kampskrift i 1960erne og 70erne, men er i dag lige så aktuel som en analyse af magt og viden i moderne samfund.

Sindssygdom og psykologi er oversat fra Maladie mentale et psychologie af Esbern Krause-Jensen. Oversættelsen udkom første gang på dansk i 1972. Denne nye, let reviderede udgave er forsynet med nyskrevet forord ved Jens Erik Kristensen, lektor i idéhistorie, Aarhus Universitet.

MICHEL FOUCAULT (1926-1984), professor i idéhistorie ved Collège de France, hører til blandt de seneste årtiers mest indflydelsesrige tænkere. Han er forfatter til en lang række artikler og bøger, deriblandt Ordene og tingene, Seksualitetens historie og Klinikkens fødsel.

En del af serien Klassikere
Sindssygdom og psykologi

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (epub3)

Samme serie

Fakta

I voldens kølvand

I voldens kølvand

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • e-bog (epub2)

ANMELDELSER

Michel Foucaults Sindssygdom og psykologi er et besynderligt værk. For det første er denne udgave i Hans Reitzels Forlags klassikerserie en genudgivelse af en genudgivelse, da den første oversættelse allerede kom i 1971 på forlaget Rhodos som én af de allerførste oversættelser af Foucault til dansk. Dertil kommer at værkets tilblivelseshistorie er endnu mere forvirrende, da Sindssygdom og psykologi fra 1962 i sig selv er en stærkt revideret udgave af Foucaults allerførste bogudgivelse fra 1954 med den anderledes titel Maladie mentale et personnalité (”Sindssygdom og personlighed”). I mellemtiden var det indflydelsesrige værk Galskabens historie fra 1961 nemlig blevet udgivet, og dette værk viste for første gang Foucaults originale brug af en såkaldt ’arkæologisk’ og ’geneaologisk’ tilgang til samfundsmæssige problematikker. Sindssygdom og psykologi kan med dens teoretiske korrektur dermed siges at indeholde en filosofisk selvkritik af den eksistentialistiske og humanistiske tilgang, som stadig skinner igennem i særligt første del af værket - en tilgang der placerer den tidlige Foucault tættere på filosoffer som Jean-Paul Sartre og Martin Heidegger end hans senere inspirationskilder. Bogen viser således i sin egen udvikling fra dens første til anden del en slags indre uoverensstemmelse, der markerer det teoretiske skift i Foucaults tidlige forfatterskab. Men dette er ikke den eneste grund til, at værket stadig er relevant og interessant læsning i dag. Foucault er særdeles vanskelig at læse, og derfor er Jens Erik Kristensens lange indledning yderst tiltrængt, selvom den fylder over en fjerdel af bogen - en indledning, som også sætter fokus på, hvorledes Foucaults tilgang til psykopatologi og psykiatri kan gøre os klogere på nutidens forhold til sindssygdomme. Hvad værket netop på grund af dets kompleksitet og vanskelige pointer kan sætte kritisk fokus på, i 1962 såvel som i dag, er nemlig den dobbelthed mellem historiske betingelser og individuelle omstændigheder, mellem en levet erfaring set indefra og et dømmende blik udefra samt mellem ikke mindst ’kultur’ og ’natur’, som sindssygdom udtrykker. Sindssygdom er på alle måder et dobbelttydigt og forvirrende fænomen.

Læs hele anmeldelsen

Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser, nr. 4, årg. 8, 2020

28. januar 2021