Samtaler med Ulrich Beck

Samtaler med Ulrich Beck

Frihed eller kapitalisme

Beskrivelse

Fakta

Denne bog er en letlæst sammenfatning – i interviewform – af hovedtankerne i Ulrich Becks forfatterskab, som de har udviklet sig fra og med bogen Risikosamfundet og frem til i dag. Bogen rummer desuden vigtige præciseringer af en række af de mest centrale begreber og analyser i Becks samtidsdiagnose, fx den misforståelse, at individualisering i Becks forstand slet og ret skulle være ensbetydende med øget individuel frihed.

For nye læsere kan bogen fungere som en god, samlet introduktion til Becks tanker, mens den vil være et nyttigt supplement til den læser, der kender forfatterskabet i forvejen, idet Frihed eller kapitalisme ligger i forlængelse af Risikosamfundet og Fagre nye arbejdsverden. Emnerne, der tages op, spænder fra en definition af det andet moderne over en diskussion af globaliseringen til en tematisering af ’frihed eller kapitalisme’.

Samtaler med Ulrich Beck udkom første gang på dansk i 2002 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter