Europa i globaliseringens tidsalder

Europa i globaliseringens tidsalder

Beskrivelse

Fakta

I Europa i globaliseringens tidsalder, diagnosticerer Anthony Giddens Europas tilstand og fremlægger sit bud på en række reformer af de europæiske staters velfærdsmodeller. England og de skandinaviske lande har vist vejen med hensyn til økonomisk vækst og nedbringelsen af arbejdsløsheden. Giddens fremhæver på den baggrund og på det tidspunkt, at der stadig er langt igen, når det gælder håndteringen af de udfordringer, som globalisering, indvandring, livsstilssygdomme, trafik- og miljøproblemer og en aldrende befolkning fører med sig. Hvis Europa skal fastholde og udbygge sin position i en stadig mere konkurrencepræget verden, skal der tænkes nyt – også hvis Europa vil sikre, at social beskyttelse og økonomisk fremgang fortsat går hånd i hånd.

Bogen udkom første gang på dansk i 2007 og således før Brexit, men kan stadig læses for sine mange politiske og sociologiske indsigter i globalisering og velfærd. Bogen genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

.

Samme serie

Ingen produkter