Skitse til en teori om følelserne

Skitse til en teori om følelserne

Beskrivelse

Fakta

Hvilken betydning har følelserne? I hvilken forstand hører de med til en menneskelig eksistens? Det er sådanne spørgsmål, den franske filosof Jean-Paul Sartre (1905-80) stiller i denne bog.

Sartre argumenterer for en ’fænomenologisk’ psykologi som alternativ til den traditionelle psykologi. I denne argumentation præsenteres vi for centrale fænomenologiske begreber som ’bevidsthed’ og ’verden’. Hvad følelsen ’betyder’ er den menneskelige tilværelse som en væren-i-verden. For Sartre er ’følelsernes verden’ en magisk verden, der ligner drømmens, men den er samtidig en måde at opdage verden på. Paradoksalt nok viser det sig, at mennesket har en frihed over for verden, selv om det måske kun er en frihed til at unddrage sig.

Denne lille bog udkom oprindeligt i 1939 og foregriber på flere måder Sartres første filosofiske hovedværk Væren og intet fra 1943.

Skitse til en teori om følelserne udkom for første gang på dansk i 1969 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

100,00 kr.

80,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter