Udvalgte tekster

Udvalgte tekster

Bind 1

Beskrivelse

Fakta

I nutiden er Max Weber nok mest kendt som en af sociologiens betydeligste klassikere, og med rette; men det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at hans indsats rakte langt ud over sociologiens grænser, og at det egentlig er misvisende at forsøge at rubricere ham under et bestemt fag. Der findes ikke én Weber, men mange, er det blevet sagt. Hans fagvidenskabelige arbejde rakte fra økonomisk historie og retshistorie over erhvervs- og socialpolitiske studier, til industriarbejdets psykologiske og organisatoriske problemer, fra religionsstudier, almen sociologisk teori, til metodologiske og videnskabsteoretiske emner. Dertil kommer, at Weber som engageret borger i flere perioder af sit liv var meget aktiv i den politiske debat som skribent og taler.

Det foreliggende udvalg af tekster stammer fra perioden 1895, hvor Weber kort forinden var tiltrådt som professor i Freiburg, til hans død i 1920 56 år gammel og dækker et bredt spektrum af de emner, han beskæftigede sig med.

Udvalget er redigeret af Heine Andersen, Hans Henrik Bruun og Lars Bo Kaspersen.

Udvalgte tekster udkom første gang i 2003 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter