Udvalgte tekster

Udvalgte tekster

Beskrivelse

Fakta

Max Webers status som samfundsvidenskabelig klassiker og varig inspirationskilde til forståelse af samfundsforhold, kultur, religion, historie mv. er uomtvistelig. Weber har i adskillige årtier været en af de mest læste og citerede forfattere i samfundsvidenskaberne overhovedet og anvendes i undervisning på mange trin over et bredt spektrum af uddannelser. Udvalgte tekster er et repræsentativt udsnit af Max Weber-tekster i dansk oversættelse, som ved at lette tilgangen til forfatterskabet gerne skulle bidrage til en bedre formidling og udnyttelse af Webers værk på dansk grund.

De udvalgte tekster stammer fra perioden 1895 indtil Webers død i 1920. De behandlede temaer er mangfoldige: sociologiens teoretiske og metodologiske grundlag, magt, økonomi, politik, bureaukrati og klasser, religionssociologi og retssociologi.

Udvalget er redigeret af Heine Andersen, Hans Henrik Bruun og Lars Bo Kaspersen.

Udvalgte tekster udkom første gang i 2003 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter

Samme genre

Ingen produkter