Den menneskelige naturs fremtid

Den menneskelige naturs fremtid

På vej mod en liberal eugenik?

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas diskuterer i denne bog de etiske spørgsmål, der opstår i kølvandet på udviklingen af genteknologi og kendskabet til menneskets arveanlæg, hvor det er blevet muligt ikke blot at fravælge uønskede gener, fx i forbindelse med arvelige sygdomme, men også at fremme særligt ønskværdige træk.

Habermas giver ikke noget kategorisk svar på de spørgsmål, denne nye udvikling rejser. Hans konklusion på, om man bør tillade at forbedre arvemassens sammensætning, er imidlertid altovervejende negativ, baseret på principper om menneskelig værdighed, menneskerettigheder og det menneskeliges uantastelighed.

Den menneskelige naturs fremtid udkom første gang på dansk i 2002 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Samme serie

Ingen produkter