Fås som

Bog

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Pragmatisk sociologi

Luc Boltanski (f. 1940) er fransk sociolog og en af den moderne samfundsvidenskabs mest prominente skikkelser. Boltanski begyndte sin karriere som elev af Pierre Bourdieu, men har siden distanceret sig fra sin læremesters billede af samfundet, hvor mennesker passivt og forblændede lader sig styre af skjulte magtstrukturer, som kun den klarsynede sociolog er i stand til at afdække. I opposition til Bourdieu har Boltanski insisteret på almindelige menneskers dømmekraft og deres evne til - ligesom samfundsforskere - at forholde sig kritisk og reflekteret til den sociale verden. En evne, siger Boltanski, som ikke mindst kan observeres i den enorme mængde store og små konflikter, der gennemsyrer samfundet og skaber en konstant dynamik i dets sociale og økonomiske institutioner.   Boltanski har gjort dette fokus på almindelige menneskers moralske og kritiske kapaciteter til grundstenen for et nyt, vidtfavnende sociologisk paradigme, som i de seneste år har vundet større og større udbredelse inden for alle grene af samfundsvidenskaben. Paradigmet er blevet døbt "pragmatisk sociologi".   Denne tekstsamling er den første bog på dansk af Boltanski og giver et bredt indblik i hans mangesidede forfatterskab. Bogen rummer artikler om bl.a. hverdagslivets kritikker og retfærdiggørelser, om kærligheden grammatik, om medlidenhedes krise i massemediernes tidsalder samt om netværkskapitalismens fremkomst og kapitalismekritikkens betydning herfor.   Luc Boltanski er professor ved École des hautes études en sciences sociales i Paris.
En del af serien En tekstsamling
Pragmatisk sociologi

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Begreber, tid og erfaring

Begreber, tid og erfaring

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse

Pris pr. stk.

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Politik og historie

Politik og historie

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog

ANMELDELSER

"[...] En spændende samling sociologiske fagtekster, der, hvis læseren kan overvinde det akademiske sprog, er indsigtsfuld og inspirerende."
Sune Hundebøll
DBC - Lektørudtalelse13. juli 2011
"Den franske sociolog Luc Boltanskis analyser af medlidenhed, kapitalisme, sociologi, samtiden og forskellige former for retfærdihed præsenteres i fin ny tekstsamling. [...] Udlægningen af medlidenhedskrisen er typisk for Boltanskis greb: Han undersøger et aktuelt tema, og han sammenfatter sine indsigter i en skematisk oversigt. Derfra går han til filosofien for at afklare de begreber, som bestemmer den aktuelle situation, inden han vender tilbage til gamle venstreintellektuelle problemer. Han har på den måde analyseret vor tids kapitalisme, forskellen på forskellige regimer i det moderne liv og muligheder for en effektiv samfundskritik. Hans udgangspunkt er kritikken af den alvidende sociolog, som antager, at alle andre er idioter. Boltanskis tese er, at alle mennesker i virkeligheden er sociologer, idet de prøver at finde ud af, hvordan verden hænger sammen, og alle klager over det, der er for dårligt. Hvis samfundsforskeren ikke forstår, at samfundet er sat sammen af mennesker, som alle er kritiske og spørgere, er forskeren dummere end de folk, der beskrives. Boltanski gennemgår de klassiske sociologiske temaer om den sociale virkelighed, kapitalismen, hierarkier, former for orden og videnskabens stilling med den antagelse, at forskeren undersøger folk, der selv undersøger deres virkelighed. Denne samling af tekster af Boltanski gengiver udmærket netop denne stil: Han både starter forfra og vender hjem. På den måde kommer han videre."
Rune Lykkeberg
Dagbladet Information17. december 2011