Fås som

Bog

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

Europa i globaliseringens tidsalder

"er man interesseret i (europæisk) politik, er der al mulig grund til at læse

Europa i globaliseringens tidsalder

."

Annegrethe Rasmussen, Information

De europæiske lande er – med rette – stolte af deres sociale systemer, der sikrer sammenhængskraft og holder hånden under de svageste. Men Europas velfærdsstater er under pres i disse år, og frygten for social dumping har ført til en udbredt skepsis over for det europæiske projekt – senest og mest markant med Frankrigs og Hollands nej til den nye forfatningstraktat.

I Europa i globaliseringens tidsalder argumenterer Anthony Giddens for, at de europæiske staters velfærdsmodeller skal reformeres og udvikles. England og de skandinaviske lande har vist vejen med hensyn til økonomisk vækst og nedbringelsen af arbejdsløsheden. Men der er stadig langt igen når det gælder håndteringen de udfordringer, som globalisering, indvandring, livsstilssygdomme, trafik- og miljøproblemer og en aldrende befolkning fører med sig. Forandringerne er en forudsætning for fortsat social retfærdighed, og hvis tilliden til det europæiske projekt ikke skal smuldre, skal Unionen demonstrere handlekraft og sikre, at social beskyttelse og økonomisk fremgang fortsat går hånd i hånd.

ANTHONY GIDDENS er tidligere direktør for London School of Economics og fellow på King’s College, Cambridge. Han er medlem af Overhuset og var rådgiver for New Labour, da Tony Blair kom til magten. Hans imponerende videnskabelige produktion og stærke politiske engagement har gjort ham til sin generations mest indflydelsesrige britiske samfundstænker. På Hans Reitzels Forlag er tidligere udkommet bl.a. Intimitetens forandring (1994), Modernitetens konsekvenser (1994), Modernitet og selvidentitet (1996), og debatbøgerne Den tredje vej – socialdemokratismens fornyelse (1999) og En løbsk verden – hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse (2000).

Europa i globaliseringens tidsalder

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741251202
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
22. november 2007
Sider:
284
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Det er forfriskende med en forsker som Giddens, der ikke skjuler sin politiske mission om at anvise veje for, hvordan markedet og fællesskabet kan anvendes til at skabe velstand og tryghed  uden at det er i konflikt med det globale ansvar for miljøet. Praktikere og politikere fra centrum-venstre og centrum-højre kan finde mange gode bud på, hvordan sammenhængskraften sikres i denne uhyre interessante bog, og konklusionen er, at Europa ikke har tid til reformpause.
Jesper Beinov
Berlingske Tidende22. januar 2022