Det guddommelige menneske

Det guddommelige menneske

Beskrivelse

Fakta

Erich Fromm, hvis værker om psykologi, filosofi og religion har vundet stor udbredelse og anerkendelse, udfordrer med sin nye bog den nedarvede religiøse tradition i de vestlige samfund. Gennem en dybsindig analyse af jødiske skrifter fra de ældste dele af Det gamle Testamente til den seneste jødiske tradition påviser Erich Fromm en humanisme, der er radikalt anderledes end den kristne, som vores samfund bygger på.

Det guddommelige menneske viser helt andre veje end den moderne negative afmagtsfilosofi. Det menneske, Erich Fromm fremdrager af Det gamle Testamente, skaber sig selv i den historiske proces, der blev indledt med menneskets første frie handling – syndefaldet. Og for Erich Fromm er det relevante spørgsmål ikke, hvorvidt ”Gud er død”, men hvorvidt ”Mennesket er dødt”, og hvad der kan gøres for at holde det i live som frit skabende og tænkende væsen.

Det guddommelige menneske viser gang på gang de gamle teksters og ritualers aktualitet for den moderne søgen efter faste værdier; for ”basis for en forening af menneskeheden er ikke, at alle mennesker tror på den samme gud, men at de alle handler retfærdigt og i kærlighed.”

Bogen udkom første gang på dansk i 1968 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

160,00 kr.

128,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter