Fås som

Bog

Pris pr. stk.

335,00 kr.

268,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

335,00 kr.

268,00 kr. ekskl. moms

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge 1

En grundbog om teorier og arbejdsmetoder

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder (Bind 1) er tænkt som en lære- og opslagsbog for alle, der arbejder psykoterapeutisk med børn og unge.

Den henvender sig både til nybegyndere, hvis mål er at lære fagets teorier og metoder, og til mere erfarne psykoterapeuter, der har lyst til at fordybe sig og samtidig få en let tilgængelig opdatering og genopfriskning af de mange måder, hvorpå psykodynamisk terapi med børn og unge indgår i nutidig behandlingspraksis.

Bogen udfylder en mangel i den skandinaviske litteratur om psykodynamisk og psykoanalytisk psykoterapi med børn, der ikke siden 1970’erne har set en ny udgivelse af en egentlig lærebog på området.

I denne bog deler Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen deres mangeårige erfaring på området med læserne. Bogen giver en praksisnær og let tilgængelig, men også teoretisk og metodisk stringent og opdateret indføring i børne- og ungeområdets særlige teorier, metoder og praksis.

Der redegøres med mange praktiske eksempler for, hvad psykodynamisk psykoterapi med børn og unge er, og hvordan et terapeutisk forløb kan tilrettelægges og udføres, herunder hvilke forudsætninger, rammer og metoder der kræves.

Der gives en grundig indføring i den terapeutiske relations kompleksitet, forståelsen af tegning og symbolsk leg, det vanskelige sideløbende forældrearbejde samt de særlige forhold, der gør sig gældende i arbejdet med unge.

Sammenhænge mellem ubevidste relationstemaer og tilrettelæggelsen af begyndelse, afslutning og pauser i terapien gennemgås og følges op af et afsnit om de særlige metodiske tilpasninger, der skal til, for at psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og kompleks traumatisering kan virke.

Endelig afsluttes med en status over forskningen på området.

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge 1

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741260297
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. april 2016
Sider:
250
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"For sygeplejersker, der arbejder med børn og unge med tidlige trauma-tiske erfaringer omkring separation og ustabile relationer, er der megen viden og inspiration at hente. Og ikke mindst er bogens fokus på behandlerens egne overføringer et meget væsentligt aspekt i det daglige arbejde med disse børn, da der heri ligger mulighed for en dybere forståelse for barnet og for, hvordan man finder nye veje til at støtte barnet i dets udvikling"

Lone Monsen

Sygeplejersken

18. januar 2017