Evalueringsmodeller

Evalueringsmodeller

Beskrivelse

Fakta

Evaluering er et helt centralt element i såvel offentlig forvaltning som privat virksomhed, og der eksisterer et utal af evalueringsmodeller. I denne informative og fagligt velfunderede lærebog gennemgår Hanne Kathrine Krogstrup et stort udvalg af disse modeller.

Bogen beskriver, vurderer og giver et overblik over en række evalueringsperspektiver og -modeller:
• Klassisk effektevaluering
• Evidens
• Teoribaseret evaluering
• Contribution-analyse
• Præstationsmålinger
• Interaktiv evaluering
• Samarbejdsevaluering
• Participatorisk evaluering
• Opbygning af evalueringskapacitet
• Evalueringens teorihistorie
• Brugerinvolvering i evaluering

Modellerne repræsenterer et bredt spektrum af internationalt udviklede evalueringsmodeller, der allerede anvendes eller har potentielle anvendelsesmuligheder.

Evalueringsmodeller i denne 4. udgave er gennemgribende opdateret med aktuelle eksempler og begreber. Derudover har den fået to nye kapitler, og den bringer både ny teorihistorie og nye perspektiver på brugerinvolvering.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med evaluering, heriblandt studerende på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Desuden kan den anvendes af medarbejdere i den offentlige sektor, som arbejder med human processing-løsninger.

Hanne Kathrine Krogstrup er professor emerita på AAU og en af Danmarks fremmeste eksperter i evaluering.