Jura

Juridisk litteratur til alle niveauer

Vi tilbyder fag- og lærebøger til jurauddannelserne og til juridiske fag på andre uddannelser på universitets-, professions-, master-/diplom- og KVU-niveau. Vores forfattere tæller nogle af landets dygtigste forskere og undervisere, og vi sikrer den grundige redaktionelle proces og dermed et højt kvalitetsniveau. 

Nyeste inden for jura