Efter- og videreuddannelse

Her finder du udgivelser fra Hans Reitzels Forlag, der egner sig som fagbøger og pensumbøger til efter- og videreuddannelser. Find vores udvalg til de forskellige uddannelser nedenfor.

Akademiuddannelser, ledelse

Akademiuddannelser, merkantilt

Diplomuddannelser, ledelse

Diplomuddannelser, pædagogik

Diplomuddannelser, socialt arbejde

Efteruddannelser, psykologi og psykoterapi