Fås som

Bog

Pris pr. stk.

255,00 kr.

204,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

255,00 kr.

204,00 kr. ekskl. moms

Pædagogen som social netværksarbejder

Bogen sætter socialt netværksarbejde på dagsordenen i det pædagogiske arbejde. Pædagogens netværksarbejde handler om at give børn, unge og voksne muligheder for deltagelse i mange forskellige fællesskaber. 

Pædagogen som social netværksarbejder fremhæver de svage bånds betydning, og netværksarbejdet sættes ind i en velfærdspolitisk sammenhæng. Bogen præsenterer også nye måder at bruge netværkskort på, som kan anvendes i forhold til alle pædagogens målgrupper. 

Netværksarbejde er lige så relevant for voksne med udviklingshæmning og sindslidelser - og for hjemløse - som blandt anbragte børn og unge. Også på skolefritidsområdet, i klubber og daginstitutioner kan det pædagogiske arbejde kvalificeres, ved at man tænker netværksorienteret. 

Bogen er baseret på undersøgelser af voksne med udviklingshæmning, og eksempelmaterialet tager derfor udgangspunkt i denne gruppe borgere. Med de mange eksempler fra hverdagens arbejde med netværket blandt voksne med udviklingshæmning henvender bogen sig især til pædagogstuderende og til pædagoger i praksis.

Pædagogen som social netværksarbejder

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788776757182
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
08. januar 2009
Sider:
192
Redaktør:
Anne Grete Holtoug

ANMELDELSER

[Hvordan kan man som socialpædagog give de børn, unge eller voksne, man arbejder med, mulighed for at indgå i mange forskellige fællesskaber? Det ser denne bog nærmere på: Mens det inden for pædagogik som udgangspunkt har handlet om relationer – til barnet, den unge, den voksne og brugerne imellem – så handler netværkstilgangen om brugernes andre relationer, betydningen af dem og hvordan man bevidst kan arbejde med at styrke det, man kan kalde borgerens civilsamfundsrelationer. Hvordan man så at sige kan gøre det svage bånd stærke gennem pædagogisk støtte og samarbejde med disse andre relationer. Forfatteren har gennem mange år undervist pædagogstuderende, og bogen her tager afsæt i undersøgelser af voksne udviklingshæmmede, men netværksperspektivet er selvfølgelig også dybt relevant for andre målgrupper: udsatte og anbragte børn og unge, psykisk syge og hjemløse.]
Socialpædagogen20. marts 2009
[…] Forfatteren kommer bredt omkring emnet og har mange gode pointer, indfaldsvinkler og konkrete tiltag. Samtidig behandler hun også nogle af de barrierer og udfordringer man kan komme ud for, både de personlige, men også dem der er knyttet til f.eks. de politiske, samfundsmæssige og institutionelle systemer, som det pædagogiske arbejde jo også er underlagt. […] Pædagogen som social netværksarbejder er et grundigt bidrag om det vigtige og relevante netværksarbejde, der indenfor den pædagogiske praksis nok er et forholdsvist ny begreb.[…]
Børns Hverdag18. marts 2009