Hvad er metafysik?

Hvad er metafysik?

Beskrivelse

Fakta

Hvad er metafysik? Er Martin Heideggers (1889-1976) tiltrædelsesforelæsning, fra han i 1929 blev professor ved universitetet i Freiburg. Det er på én gang en diskussion af filosofiens mulighed som grundvidenskab og af dens mest grundlæggende spørgsmål om væren (eksistens, tilbliven). I begge tilfælde er der tale om metafysik, dvs. en tænkning om altings oprindelse og grundlag – herunder al anden tænknings og videnskabs grundlag. Heidegger forsøger i en åndelig krisetid, hvor både ”Guds død” og naturvidenskaben har rokket ved den gamle værensfilosofi, at nyformulere metafysikkens anliggende: Hvad er væren? – eller: Hvad er det værendets væren? Her melder modsætningen sig, det ikke-værende eller intet, og Heidegger forfølger temaet i forhold til den menneskelige eksistens, hvor angsten og friheden træder frem som værenstræk.

Hvad er metafysik? Leverer ikke de endelige svar, men rejser de uendelige spørgsmål på en ny og radikal måde, så der bliver noget – noget værende – at tænke over. Det er en lille, tæt og klassisk tekst, der åbner for Heideggers filosofi; med introduktion og noter af Jørgen Hass.

Hvad er metafysik? udkom første gang på dansk i 1973 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

100,00 kr.

80,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter

Samme genre

Ingen produkter