Digital tinglysning

en indføring i reglerne om tinglysning af rettigheder over fast ejendom

Bogen er primært udarbejdet til brug for undervisningen i tinglysning af rettigheder over fast ejendom på universiteterne og ved de videregående uddannelser. Bogens fokus er derfor på de i praksis vigtigste regler og problemstillinger
 
I bogen behandles bl.a. følgende emner:

 • Hvad forstås ved en ret over fast ejendom?
 • Enhedsprincippet i TL § 10
 • Undtagelser fra tinglysningskravet
 • Tinglysningens retsvirkninger, TL § 1 og § 27
 • Grundlaget for tinglysning
 • Tingbogslegitimation
 • Tinglysningsrettens reaktionsmuligheder
 • Rettelse af tingbogen
 • Betinget overdragelse af fast ejendom

 
CLAUS ROHDE er landsdommer ved Vestre Landsret og tidligere professor, ph.d., ved Aarhus Universitet og har i en årrække beskæftiget sig navnlig med tinglysning og panteretlige problemstillinger.

En del af serien Pejus
Digital tinglysning

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Ekstramaterialer

Den civile retspleje

Den civile retspleje

Pris pr. stk.

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog