Universitet

Jura

Her finder du bøger og i-bøger fra Hans Reitzels Forlag til jurastudiet og til juridiske fag. Du finder bl.a. bøger, som dækker de store områder som fx erhvervsjura, retsfilosofi og retssociologi og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.