Sikkerhed i fast ejendom

Sikkerhed i fast ejendom

Beskrivelse

Fakta

Bogen er en lærebog til brug ved universiteter og andre højere læreanstalter. Den gennemgår de grundlæggende regler om pantesikkerhed i fast ejendom efter indførelsen af digital tinglysning.
 
Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.
 
I bogen gennemgås bl.a.
 

  • Panteretsbegrebet
  • Sikringsakter
  • Regler om transport og anden overførelse af panteret
  • Forholdet mellem pantsætter og panthaver
  • Panterettens omfang
  • Prioritetsstilling mellem flere panterettigheder
  • Ejerpantebreve og skadesløsbreve
  • Panthavers fyldestgørelse
  • Panterettens ophør

 
 
Bogens anden udgave er ajourført frem til juli 2014 og er desuden forsynet med opgaveeksempler til de fleste kapitler.
 
Bogens forfatter er:
Professor, dr.jur. Peter Mortensen, Københavns Universitet.

Fås som
I alt

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter