Fås som

Bog

Pris pr. stk.

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

Sikkerhed i fast ejendom

Bogen er en lærebog til brug ved universiteter og andre højere læreanstalter. Den gennemgår de grundlæggende regler om pantesikkerhed i fast ejendom efter indførelsen af digital tinglysning.
 
Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.
 
I bogen gennemgås bl.a.
 

 • Panteretsbegrebet
 • Sikringsakter
 • Regler om transport og anden overførelse af panteret
 • Forholdet mellem pantsætter og panthaver
 • Panterettens omfang
 • Prioritetsstilling mellem flere panterettigheder
 • Ejerpantebreve og skadesløsbreve
 • Panthavers fyldestgørelse
 • Panterettens ophør

 
 
Bogens anden udgave er ajourført frem til juli 2014 og er desuden forsynet med opgaveeksempler til de fleste kapitler.
 
Bogens forfatter er:
Professor, dr.jur. Peter Mortensen, Københavns Universitet.

En del af serien Pejus
Sikkerhed i fast ejendom

Fås som

 • Bog

Samme serie

Fakta

Den civile retspleje

Den civile retspleje

Pris pr. stk.

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog