Pejus

Hans Reitzels Forlag har fra 1. januar 2018 overtaget Universitetsforlaget Pejus. Vi ser frem til at fortsætte med at udgive bøger på det meget høje faglige og formidlingsmæssige niveau, som Pejus er kendt for.

Bøgerne er holdt på et meget højt fagligt niveau samtidig med, at de er skrevet i et forståeligt sprog. Der er ikke gået på kompromis.

Hvis du har tanker om en udgivelse på akademisk niveau, så hjælper vi dig. Du er altid velkommen til at kontakte forlagsredaktør Lasse Wolsgård, hvis du har spørgsmål, forslag eller ønsker noget uddybet: GALW@hansreitzel.dk eller tlf. 3375 5983.

Peter Mortensen vil fortsat være tilknyttet forlaget som forfatter, rådgiver og faglig redaktør.

 

FAKTA

  • Antal materialer6
Filtrering
Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

6 materialer

Den civile retspleje
Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet. I bogen gennemgås bl.a. Domstolssystemet - opbygning og aktører Småsagsproces

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

+-
Digital tinglysning
Bogen er primært udarbejdet til brug for undervisningen i tinglysning af rettigheder over fast ejendom på universiteterne og ved de videregående uddannelser. Bogens fokus er derfor på de i praksis vigtigste regler og problemstillinger I bogen behandles bl.a. følgende emner: Hvad forstås ved en ret over fast ejendom? Enhedsprincippet i TL

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

295,00 kr.

236,00 kr. ekskl. moms

+-
Ansættelsesklausulloven
Bogen beskriver under inddragelse af en omfangsrig retspraksis reguleringen af om ansættelsesklausuler, som pt. omfatter tre forskellige regelsæt afhængig af tidspunktet for indgåelsen af de pågældende klausuler. Bogen har særlig fokus på de regler, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016 som følge af vedtagelse af Ansættelsesklausulloven. Forfatterne Erik Wend

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

800,00 kr.

640,00 kr. ekskl. moms

+-
Sikkerhed i fast ejendom
Bogen er en lærebog til brug ved universiteter og andre højere læreanstalter. Den gennemgår de grundlæggende regler om pantesikkerhed i fast ejendom efter indførelsen af digital tinglysning. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. I bogen gennemgås bl.a.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

+-
Seminaropgaver til Tingsret
Bogen indeholder seminaropgaver til brug for undervisningen i Tingsret på jurastudiet ved Københavns Universitet. Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

95,00 kr.

76,00 kr. ekskl. moms

+-
Landbrugsloven
"Landbrugsloven" omhandler lov om landbrugsejendomme, der i 2010 undergik de mest omfattende ændringer siden 1967. Den er en lærebog til universiteter og andre højere læreanstalter samt til efter- og videreuddannelse. Endvidere er bogen - som følge af et udførligt noteapparat og registre - anvendelig som opslagsværk for den, der i praksis arbejder med sagsbehandling og rådgivning vedrørende landbrugsloven og tilkn

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

656,25 kr.

525,00 kr. ekskl. moms

+-