Digital tinglysning

Digital tinglysning

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Bogen er primært udarbejdet til brug for undervisningen i tinglysning af rettigheder over fast ejendom på universiteterne og ved de videregående uddannelser. Bogens fokus er derfor på de i praksis vigtigste regler og problemstillinger
 
I bogen behandles bl.a. følgende emner:

  • Hvad forstås ved en ret over fast ejendom?
  • Enhedsprincippet i TL § 10
  • Undtagelser fra tinglysningskravet
  • Tinglysningens retsvirkninger, TL § 1 og § 27
  • Grundlaget for tinglysning
  • Tingbogslegitimation
  • Tinglysningsrettens reaktionsmuligheder
  • Rettelse af tingbogen
  • Betinget overdragelse af fast ejendom

 
CLAUS ROHDE er landsdommer ved Vestre Landsret og tidligere professor, ph.d., ved Aarhus Universitet og har i en årrække beskæftiget sig navnlig med tinglysning og panteretlige problemstillinger.

Samme serie

Ingen produkter