Fås som

Bog

Pris pr. stk.

225,00 kr.

180,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

225,00 kr.

180,00 kr. ekskl. moms

Byggesten til danskundervisningen

fagdidaktik og metode 1.-5. klasse

Byggesten til danskundervisningen viser veje fra det faglige indhold i danskfaget til de opgaver, som den studerende møder i praktikken – fra danskfag til danskundervisning. Der er begrundelser for danskfagligt indhold, og der er inspiration til konkret udførelse. Bogen imødekommer således et behov for at styrke den praktiske side af læreruddannelsen og for at kombinere denne praksis med en synlig og reflekteret faglighed.

Bogen handler om danskundervisning i de yngste klasser. Den er en parallel til bogen med samme titel om de ældste klasser og vil endvidere fungere godt i et samspil med Mosaikker til danskstudiet – en grundbog, som der løbende henvises til.

Bogen falder i to dele. Første del indeholder en læsevejledning, mål og fagdidaktisk refleksion, udmøntet i et konkret eksempel, samt tværgående emner som evaluering, differentiering, skrivning i alle fag og it.

Anden del indeholder otte kapitler, som fordeler sig over følgende emner: begynderlæsning, mundtlighed, sammenhængen mellem læsning og skrivning, billedroman, medier, fiktionslæsning, faglig læsning samt at skrive sagtekster. Alle kapitler indeholder små artikler om faglige og fagdidaktiske emner samt et undervisningseksempel.

Bogen henvender sig til lærerstuderende samt interesserede folkeskolelærere.

Byggesten til danskundervisningen

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788776755218
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. august 2008
Sider:
200
Redaktør:
Anne Grete Holtoug

ANMELDELSER

Bogen er en lærebog, der primært retter sig mod lærerstuderende i dansk men er også relevant for dansk-og praktiklærere på de pågældende klassetrin. Det er dens intention at fungere som bindeled mellem seminariets teori og folkeskolens danskundervisning i praksis. Et danskfag, der både ses som et dannelsesfag og et kommunikationsfag. Bogen har undertitlen "Fagdidaktik og medode 1. - 5. klasse" - altså yngste trin og mellemtrin. Efter en mere generel introduktion om fadidaktik og overordnede kommentarer om bogens tværgående linjer, fortsætter den med 8 forskellige kapitler. De belyser via forkusartikler og undervisningseksempler forskellige emner og genrer som læseundervisning, mundtlighed, faglig læsning, litteratur med ældre tekster, undervisning i og med film og den nye genre billedromancen m.fl. Bogen er interessant, overkommelig, grundig og let at gå til på samme tid. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. Den er en kærkommen håndsrækning til alle, der arbejder med og er optaget af danskfaget. Meget, man som lærer skulle lede efter flere steder, er samlet her. Dertil kommer en meget udførlig litteraturliste og relevante links samt stikordsregistre. Bodil Pedersen/DBC
19. september 2020
Et netværk til dansk En af to bøger, som bygger bro mellem linjefaget dansk og undervisningen i skolen Lærerstuderende og lærere kan gennem to nye bøger få inspiration til at skabe større sammenhæng mellem fagdidaktiske overvejelser og praksis. Der er værdifulde, begrebsafklarende afsnit om fagets bidrag til elevernes dannelse gennem arbejde med alle facetter af sproget. De støtter den nye læreruddannelses bestræbelser på at blive mere praksisorienteret uden at gå på kompromis med et højt teoretisk niveau. Fagets "hvorfor", "hvad" og "hvordan" og forskellen på almendidaktik og fagdidaktik er beskrevet eksemplarisk. Den konsekvente sammenkædning med informative og reflekterende faglige artikler og eksempler på praksis gør bøgerne til et værdifuldt og brugbart redskab for lærerstuderende og lærere som et led i en udvikling af en slagkraftig professionalitet. Helge Christiansen/Folkeskolen
Helge Christiansen
Folkeskolen24. oktober 2008