“Et fast anker gennem det første semester af socialrådgiveruddannelsen”

05. marts 2024 | Clara Roland Brinck-Lund

Sådan lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen, lektor, historiker og forfatter til ‘Samfund og socialt arbejde 1’, som har skrevet bogen med udgangspunkt i egne erfaringer som underviser på første semester af socialrådgiveruddannelsen. 

“Der manglede en bog, som gav et samlet overblik og præsenterede de studerende for forskellige teoretiske og samfundsvidenskabelige tilgange til de centrale spørgsmål på socialrådgiveruddannelsen,” fortæller Lars Hovbakke Sørensen. 

Bogens fire emner følger helt systematisk læringsmålene på det første semester af socialrådgiveruddannelsen. 'Samfund og socialt arbejde 1’ kan derfor bruges af de studerende, ikke kun som en praksisorienteret grundbog, men også som et værktøj til at forstå, hvordan disse emner hænger sammen, og hvad det betyder for rollen som socialrådgiver i det danske samfund: Lars Hovbakke Sørensen


Klæde de studerende på til rollen som socialrådgiver 

For Lars Hovbakke Sørensen er formålet med den nye grundbog i høj grad at forberede de studerende på, at de skal tænke på en helt anden måde end de tidligere har været vant til, og at man som socialrådgiver i praksis skal have disse væsentlige teorier og tanker i baghovedet, med henblik på, altid at være klar på at kunne omstille sig. Især handler ‘Samfund og socialt arbejde 1’ om at skabe en opmærksomhed for, hvordan faget og selve uddannelsen i høj grad hænger sammen med, hvordan samfundet ser ud, og hvordan det udvikler sig. 

“Det er noget helt andet at være socialrådgiver i Danmark end i andre lande, og det er vigtigt at have en opmærksomhed på, at det at være myndighedsperson medfører nogle særlige opgaver, men især et stort ansvar og en større magt i forhold til borgeren,” forklarer Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter: 

“Det er denne opmærksomhed og denne omstilling som bogen forsøger at ruste eleverne på 1. semester af socialrådgiveruddannelsen til, så de fremadrettet kan blive en bedre socialrådgiver.” 

Socialrådgiverens rolle i det flerkulturelle samfund 

Bogen forsøger i særlig grad at kaste lys over et af de underbelyste emner på 1. semester; nemlig kulturelle forskelle og socialrådgiverens særlige rolle som myndighedsperson i det flerkulturelle samfund. I følge Lars Hovbakke Sørensen, er dette et emne de studerende ved alt for lidt om, og som slet ikke fylder nok på uddannelsen i forhold til, hvor meget det fylder i både samfundsdebatten og den verden man som socialrådgiver træder ind i. 

“Min erfaring fra undervisningen er, at når de studerende bliver gjort opmærksomme på vigtige emner, som blandt andet kulturelle forskelle, så opdager de nogle væsentlige ting i forhold til, hvordan man kan tilgå arbejdet som socialrådgiver i praksis,” fortæller Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter: 

“Derfor er det vigtigt, at de studerende lærer, hvilke aspekter de skal have for øje, når de træder ind i rollen som socialrådgiver i det danske samfund.” 

‘Samfund og socialt arbejde 1’ handler i bund og grund om, at forberede de studerende på, at man som socialrådgiver altid skal være klar til at omstille sig. Derfor er viden om både kulturelle og samfundsmæssige vilkår og baggrunde nødvendig for at man kan møde den enkelte borger i øjenhøjde. 

For både de studerende og underviseren er denne bog et forsøg på at samle mange af grundstenene på det 1. semester af socialrådgiveruddannelsen, samt indføre de studerende i, hvordan disse centrale temaer og problematikker hænger sammen i en praksisnær og samfundsvidenskabelig tilgang. 

Find bogen her

Samfund og socialt arbejde 1

Samfund og socialt arbejde 1

Pris pr. stk.

220,00 kr.

176,00 kr. ekskl. moms