Efter- og videreuddannelse

Diplomuddannelser, pædagogik

Her finder du bøger fra Hans Reitzels Forlag til diplomuddannelser i pædagogik. Du finder bl.a. bøger, som dækker emner som fx didaktik, inklusion, neuroaffektiv udviklingspsykologi og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.