Efter- og videreuddannelser

Akademiuddannelser, ledelse

Her finder du bøger fra Hans Reitzels Forlag til akademiuddannelser i ledelse. Du finder bl.a. bøger, som dækker emner som fx organisationsteori, personligt lederskab, strategisk lederskab og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.