Efter- og videreuddannelse

Diplomuddannelser, socialt arbejde

Her finder du bøger fra Hans Reitzels Forlag til diplomuddannelser i socialt arbejde. Du finder bl.a. bøger, som dækker emner som fx sociologi, jura og forvaltning, samtale og supervision og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.