Efter- og videreuddannelser

Akademiuddannelser, merkantilt

Her finder du bøger fra Hans Reitzels Forlag til merkantile akademiuddannelser. Du finder bl.a. bøger, som dækker emner som fx ledelse, kommunikation, økonomi og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.