Efter- og videreuddannelser

Efteruddannelser, psykologi og psykoterapi

Her finder du bøger fra Hans Reitzels Forlag til efteruddannelser i psykologi og psykoterapi. Du finder bl.a. bøger, som dækker emner som fx klinisk psykologi, læring og udvikling, neuroaffektiv udviklingspsykologi og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.