Peter Mortensen

Sikkerhed i fast ejendom
Bogen er en lærebog til brug ved universiteter og andre højere læreanstalter. Den gennemgår de grundlæggende regler om pantesikkerhed i fast ejendom efter indførelsen af digital tinglysning. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. I bogen gennemgås bl.a.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

540,00 kr.

432,00 kr. ekskl. moms

+-
Virksomhedspant og fordringspagt
Bogen er en lærebog til brug for universiteter og højere læreanstalter. Den beskriver reglerne om virksomhedspant og fordringspant med særlig fokus på indholdet af de to panteretstyper samt på løsningen af de praktisk mest relevante tredjemandskonflikter. Bogen omhandler således navnlig reglerne om sikringsakter og ekstinktion. Foruden studerende henvender bogen sig til praktikere, der har behov

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-
Seminaropgaver til Tingsret
Bogen indeholder seminaropgaver til brug for undervisningen i Tingsret på jurastudiet ved Københavns Universitet. Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

95,00 kr.

76,00 kr. ekskl. moms

+-
Landbrugsloven
"Landbrugsloven" omhandler lov om landbrugsejendomme, der i 2010 undergik de mest omfattende ændringer siden 1967. Den er en lærebog til universiteter og andre højere læreanstalter samt til efter- og videreuddannelse. Endvidere er bogen - som følge af et udførligt noteapparat og registre - anvendelig som opslagsværk for den, der i praksis arbejder med sagsbehandling og rådgivning vedrørende landbrugsloven og tilkn

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

656,25 kr.

525,00 kr. ekskl. moms

+-