Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Legende magt

"Hvis man efter endt læsning af Niels Åkerstrøm Andersens bog, Legende magt [...] spørger sig selv, hvad det egentlig er, man lige har læst, kunne ét svar være: En moderne Fyrsten"

Karen Syberg, Information

Hellige køer, Slave for en dag, Diversitetsbingo, Sundhed på spil, Ansvarsspillet, Coach2coach og Føl dig frem. Flere og flere voksne deltager i forskellige spil og lege i de organisationer, de arbejder i eller er i kontakt med som borgere og brugere.

Hvordan kan det være, at brugen af leg i disse år eksploderer i både private, offentlige og frivillige organisationer?

Legende magt analyserer de organisatoriske lege som et symptom på mere vidtgående forandringer i den måde organisatorisk og politisk magt udøves på i moderne samfund. Bogen afdækker de intrikate koblinger mellem leg, pædagogik, magt og beslutning, og viser, hvordan magten i dag suspenderer sig selv gennem leg for at blive mulig på en ny måde. Ofte er det helt frivilligt for den enkelte at hoppe med på de organisatoriske lege. Til gengæld kan man ikke stige af igen. Legen forpligter.

NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN er professor på Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS – Handelshøjskolen i København. Han er en flittigt benyttet kommentator og en efterspurgt foredragsholder. På Hans Reitzels Forlag er tidligere udkommet Borgerens kontrakt-liggørelse (2003) og Partnerskabelse (2006).

Legende magt

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741252414
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. september 2008
Sider:
216
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou