Sociologi

Sociologi

En kort, men kritisk introduktion

Beskrivelse

Fakta

Denne bog afviger fra de fleste andre sociologiske introduktioner på flere måder. Den indeholder en diskussion af de grundlæggende problemer i social teori – den kerne af teoretiske spørgsmål, som sociologien er fælles med alle samfundsvidenskaberne om. Jeg deler ikke den udbredte holdning, at disse spørgsmål er uden betydning for mennesker, der har brug for et indledende kendskab til sociologien. Jeg accepterer heller ikke den lige så udbredte forestilling, at sådanne spørgsmål er for komplekse til at kunne forstås af læsere, der ikke behersker fagets mere empiriske indhold. I min behandling af dette empiriske foretager jeg visse vægtninger, som afviger fra dem, man normalt ser i introducerende bøger. Mange fremstillinger af sociologien skrives primært med henblik på ét bestemt samfund – det, hvori forfatteren eller læserne lever. Jeg forsøger at undgå denne form for snæversyn ud fra den overbevisning, at en af den sociologiske tænknings hovedopgaver er at gøre sig fri af det velkendtes begrænsninger. Men den vigtigste forskel mellem denne bog og andre er måske dens stærkt historiske tilgang til emnet. ”Sociologi” og ”historie” anses normalt for adskilte studieområder, men dette synspunkt anser jeg for forfejlet.

Jeg har forsøgt at udtrykke mig i korthed, og det har medført visse mangler, hvad den emnemæssige dækning angår. Jeg gør ikke noget forsøg på at give en encyklopædisk fremstilling af hele den lange række emner, der er legitime sociologiske interesseområder. Den læser, der ønsker en sådan bredde, må gå til andre kilder.

Anthony Giddens

 

Sociologi: En kort, men kritisk introduktion udkom første gang på dansk i 1995 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

Fås som
I alt

185,00 kr.

148,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter