Kreativitetens opfindelse

Vær Kreativ! I nutidens samtid er kravet og ønsket om at være kreativ og skabe noget nyt udbredt på en måde, som ikke er set tidligere. Hvor kreativitet før var forbeholdt subkulturelle kunstnere og kunstneriske miljøer, er det nu blevet et almengyldigt krav – et imperativ – at være kreativ! Andreas Reckwitz undersøger i denne bog, hvordan kreativitet er blevet forceret op gennem det 20. århundrede. Det gælder i avantgarde- og postmoderne kunst, i kreative industrier og innovationsøkonomi, i kreativiteten- og selvudviklingens psykologi, i mediernes præsentation af kreative stjerner og kreativ byplanlægning. Det viser sig, at tiden i dag er præget af radikale krav om social æstetisering der hæfter sig til økonomisk udvikling.

At kravet om kreativitet er blevet så udbredt er en overskridelse af den ånd som hører til den smalle kunst. Andreas Reckwitz peger på både fordele og ulemper ved denne udvikling og peger også på faren for pervertering af kreativiteten, når den kobler sig til institutioner og de økonomiske systemers indre logik om profit og standardisering. Kreativitet er senmodernitetens motor, stoffet til kapitalismens hemmelige drømme, eller som Reckwitz siger. Æstetisk kreativitet er samtidens socialiseringens modus og kreativiteten forbinder nu subjekt og system. Denne forbindelse gør bl.a. at kreativiteten er overgået fra en sakral til en profan sfære.

Andreas Reckwitz bog ” Die Erfindung der Kreativität” fik stor omtale i sit hjemland, da den udkom i 2012 og bogen danner fundament for hans senere udgivelse ”Singulariteternes samfund” som blev udgivet på dansk i 2019. Bogen udgives med et eksklusivt efterord af Reckwitz, hvor han reflekterer over de to bøgers sammenhæng.

Andreas Reckwitz er professor i socialteori og kultursociologi ved Humboldt Universitet.

En del af serien Den hvide serie
Kreativitetens opfindelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Illusionernes undergang

Illusionernes undergang

Pris pr. stk.

299,00 kr.

239,20 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

5 hjerter

FREMRAGENDE ANALYSE AF DEN ESKALERENDE KREATIVITET

"Sociologen Andreas Reckwitz tegner et skarpt billede af kreativitetens udvikling og det stadige krav om nyt, nyt, nyt. Fænomenet opstod i 1700-tallets borgerlige kunst, men dominerer i dag store dele af samfundslivet.

Hvordan kan det være, at ansøgere til stillinger som pædagog eller butiksassistent føler, at de må skrive, at de er kreative? Det kan sociologen Andreas Reckwitz' fænomenale bog 'Kreativitetens opfindelse' kaste lys over, ligesom bogen giver mulighed for at forstå, hvordan Ludwig van Beethovens kunstneriske kompromisløshed i 250-året stadig tårner sig op som et ideal for os senmoderne mennesker."

Karsten R. S. Ifversen

Politiken 

23. april 2020