Den sociologiske metodes regler

Den sociologiske metodes regler

Beskrivelse

Fakta

Den sociologiske metodes regler (Les règles de la méthode sociologique) udkom første gang i 1895 og hører - bl.a. sammen med andre af Émile Durkheims værker - til blandt de grundlæggende og uomgængelige klassikere inden for samfundsvidenskaben.

Med bogen forsøger Durkheim at formulere et antal egentlige metodeprincipper, som ifølge ham bør iagttages ved studiet af den slags samfundsmæssige fænomener, han kalder ’sociale kendsgerninger’. Hermed mener han de overindividuelle sociale lovmæssigheder og funktionssammenhænge som konstituerer et samfund og gør det til andet og mere end summen af dets borgere.

Durkheim nøjes selvfølgelig ikke med alene at fremlægge sine teoretiske overvejelser i forbindelse med formuleringen af reglerne. Bogen igennem giver han konkrete eksempler på deres anvendelse ved observation og analyse af sociale fænomener som fx arbejdsdeling, retsforhold, kriminalitet og familiemæssige forhold.

Den sociologiske metodes regler er forsynet med en introduktion af lektor Gorm Harste, Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Oversat fra fransk efter Les Règles de la méthode sociologique af Esbern Krause-Jensen.

Fås som
I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter