Ideologikritik

De seneste årtier har Slavoj Zizek slået sit navn fast som en af verdens mest fremtrædende filosoffer, og hans mangesidede forfatterskab har berørt alt fra film og tegneserier til politisk tænkning og Hegel-studier. Zizeks værker er oftest mangfoldige ekskurser, der peger i mange retninger. Denne bog samler centrale tekster og bidrag med fokus på ét centralt emne: ideologikritik.

Hvor ideologikritikken hos bl.a. Marx havde til formål at gå bag om den sociale overflade og analysere grundlæggende økonomiske og klassemæssige mekanismer, der former samfundet, er Zizeks ideologikritik rettet mod dynamikker, der går på tværs af hele menneskelivet.

Han tager den sociale overflade alvorligt som en vigtig komponent i en samlet social helhed, og ideologikritik bliver her en disciplin, der analyserer dynamikker, der rækker fra kulturelle, sproglige og adfærdsmæssige former til ubevidste og dybereliggende mekanismer.

Bogen er redigeret af lektor Henrik Jøker Bjerre, Center for Anvendt Filosofi, AAU, og lektor Carsten Bagge Laustsen, Institut for Statskundskab, AU.

En del af serien Den hvide serie
Ideologikritik

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Kamp om anerkendelse

Kamp om anerkendelse

Pris pr. stk.

340,00 kr.

272,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Vi har aldrig været moderne

Vi har aldrig været moderne

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Outsidere

Outsidere

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Samfundets uddannelsessystem

Samfundets uddannelsessystem

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Forspildte liv

Forspildte liv

Pris pr. stk.

225,00 kr.

180,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Flydende modernitet

Flydende modernitet

Pris pr. stk.

310,00 kr.

248,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Magt og modmagt

Magt og modmagt

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Den praktiske sans

Den praktiske sans

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Viden om viden og refleksivitet

Viden om viden og refleksivitet

Pris pr. stk.

260,00 kr.

208,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Fællesskab

Fællesskab

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige

Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Fagre nye arbejdsverden

Fagre nye arbejdsverden

Pris pr. stk.

260,00 kr.

208,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Globalisering

Globalisering

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Den sociologiske metodes regler

Den sociologiske metodes regler

Pris pr. stk.

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Om den sociale arbejdsdeling

Om den sociale arbejdsdeling

Pris pr. stk.

390,00 kr.

312,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Tillid

Tillid

Pris pr. stk.

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Sociale systemer

Sociale systemer

Pris pr. stk.

440,00 kr.

352,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Af praktiske grunde

Af praktiske grunde

Pris pr. stk.

280,00 kr.

224,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Modernitet og selvidentitet

Modernitet og selvidentitet

Pris pr. stk.

320,00 kr.

256,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
Modernitetens konsekvenser

Modernitetens konsekvenser

Pris pr. stk.

230,00 kr.

184,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog

ANMELDELSER

Den slovenske filosof Slavoj Zizek er en af de store fornyere af ideologikritikken, og nu er hans mange teoretiske bidrag til et opdateret ideologibegreb samlet i en dansk udgivelse.(...)

Bogens redaktører - Henrik Jøker Bjerre og Carsten Bagge Laustsen - siger, at formålet med bogen har været at lave den bog om ideologi, Zizek aldrig selv fik skrevet. Ideologikritik samler de vigtigste artikler om ideologi fra forfatterskabet, og de to redaktører har endda skrevet et forord, der virkelig skærper appetitten på ideologikritik. 

Frank Beck Lassen

Information

03. februar 2020

Slavoj Žižek er nutidens store ideologikritiker - og nu foreligger flere af hans tekster i en ny oversættelse med den sigende titel Ideologikritik. Det er en samling af meget forskellige tekster, som på trods af at være lidt rodet sammensat alligevel giver et indtryk af såvel Žižeks grundlæggende forståelse af ideologi og hans mangesidige tilgang til kritisk samfundsanalyse ud fra en sådan forståelse. Samtidig giver teksterne et indblik i Žižeks mere filosofisk orienterede læsninger af især den tyske idealisme og lacaniansk psykoanalyse - selvom dette også kan være noget af en mundfuld, hvis det er første gang, at man støder på Žižeks forfatterskab og særlige måde at skrive på. Derfor kan det anbefales at læse en sådan tekstsamling i forlængelse af andre værker af Žižek, selvom de fleste af dem endnu ikke findes i en dansk oversættelse. I den forbindelse er det tiltrængt med endnu en dansk oversættelse fra Slavoj Žižeks vidtrækkende forfatterskab, da Žižek utvivlsomt er én af de mest indflydelsesrige, tankeprovokerende og interessante tænkere i vores tid. Denne tekstsamling giver ikke læseren det fulde billede af et sådant forfatterskab, men alligevel giver den et godt indtryk af, hvorledes Žižek på imponerende vis formår at binde ontologiske refleksioner sammen med yderst konkrete samfundsanalyser. Dermed viser han os en særlig måde at bedrive ideologikritik på, der må siges at være højst relevant for enhver med interesse for at kombinere filosofi og kritisk tænkning over samfundet på nye måder.

Se hele anmeldelsen her

Anders Frederiksen Jensen og Andreas Beyer Gregersen (medlemmer af Center for Politisk Tænkning)

Filosofiske Anmeldelser

23. juni 2020