Kamp om anerkendelse

Kamp om anerkendelse

Sociale konflikters moralske grammatik

Beskrivelse

Fakta

”Axel Honneth er en vigtig teoretisk begrebsstærk figur i det sociologiske felt”.

- Johnny Lauritsen, Akademiske Sygeplejersker

 

"Axel Honneth's recognition theory constitutes one of the most ambitious philosophical undertakingsof our time"

- Nancy Fraser, New School for Social Research

Den tyske sociolog Axel Honneths Kamp om anerkendelse udkom første gang på tysk i 1992 og har i dag status som et uomgængeligt socialfilosofisk hovedværk.

Med afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegels ungdomsskrifter suppleret af nyere socialpsykologiske teorier skitserer Honneth vilkårene for en ny kritisk samfundsteori. Det teoretiske omdrejningspunkt er begrebet anerkendelse.

Honneth analyserer de formelle betingelser for selvrealisering, dvs. det gode liv, og viser hvordan den enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse - i privatlivet, som retssubjekt og i det sociale liv i bred forstand. Honneth undersøger menneskers indbyrdes anerkendelsesrelationer og fremhæver de sociale relationers betydning for udviklingen af vores identitet.

Samtidig viser Honneth, hvordan manglende anerkendelse slår igennem i form af en række patologiske bevidsthedsforstyrrelser, der udstiller det moderne samfunds skrøbelighed og peger på den stadige samfundsmæssige ubalance mellem individuel frihed og social anerkendelse.

Axel Honneth (f. 1949) er Jürgen Habermas' efterfølger på Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt. Han er den første siden Max Horkheimer, som både er professor i socialfilosofi på Institut für Philosophie og har direktørposten på det verdenskendte Institut für Sozialforschung. Han regnes i dag for den ledende tredjegenerationsteoretiker fra den såkaldte Frankfurterskole.

Oversat fra tysk efter Kampf um Anerkennung af Arne Jørgensen.

Fås som
I alt

370,00 kr.

296,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter