Politik og forvaltning

Politik og forvaltning

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

I to årtier har Politik og forvaltning være et hovedværk i dansk forvaltning og dannet rammen for undervisning på universiteter og andre forvaltningsuddannelser. Bogen foreligger her i en revideret og opdateret udgave.

Politik og forvaltning tegner et præcist og aktuelt billede af den offentlige forvaltning og giver en introduktion til den mest centrale litteratur på området. Bogens omdrejningspunkt er forvaltningen, som den ser ud nu efter det senere årtis store administrative reformer, som på afgørende vis har skabt en ny forvaltning og nye styringsformer.

Samtidig viser bogen, at den danske forvaltningstradition fortsat slår stærkt igennem. Trods vidtgående ændringer og europæisering har dansk forvaltning bevaret sine historiske grundtræk: Der er stadig et tæt og fortroligt samarbejde mellem den politiske ledelse og embedsværket, og den danske forvaltning er på verdensplan en af de få, der er kendetegnet ved meget få politiske udnævnelser.

Ud over at beskrive den danske forvaltning indefra, rummer bogen også et kapitel om kernen i EU's forvaltning, Kommissionen, dens organisation og institutioner samt dens tætte samspil med de nationale forvaltninger.

Bogen udkommer nu i en ny 5. udgave, som både er opdateret og samtidigt har et helt nyt kapitel med om digitalisering af den offentlige sektor skrevet af Andreas Berggreen.

Jørgen Grønnegård Christensen er professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Peter Munk Christiansen er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Marius Ibsen er ph.d. i statskunskab fra Syddansk Universitet og tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune.

Samme serie

Ingen produkter