Politik og forvaltning

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Politik og forvaltning tegner et præcist og aktuelt billede af den offentlige forvaltning og giver en introduktion til den mest centrale litteratur på området. Bogens omdrejningspunkt er forvaltningen, som den ser ud nu efter det seneste årtis store administrative reformer, der på afgørende vis har skabt en ny forvaltning og nye styringsformer. Samtidig viser bogen, at den danske forvaltningstradition fortsat slår stærkt igennem.

Trods vidtgående ændringer og europæisering har dansk forvaltning bevaret sine historiske grundtræk: Der er stadig et tæt og fortroligt samarbejde mellem den politiske ledelse og embedsværket, og den danske forvaltning er på verdensplan kendetegnet ved meget få politiske udnævnelser. Ud over at beskrive den danske forvaltning indefra rummer bogen også et kapitel om kernen i EU’s forvaltning, Kommissionen, dens organisation og institutioner samt dens tætte samspil med de nationale forvaltninger. I to årtier har Politik og forvaltning været et hovedværk i dansk forvaltning og dannet ramme om undervisning på universiteter og andre forvaltningsuddannelser.

Bogen foreligger her i en revideret og opdateret 5. udgave og med et helt nyt kapitel om digitalisering i den offentlige sektor skrevet af Andreas Berggreen, som er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Jørgen Grønnegård Christensen er professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Peter Munk Christiansen er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Marius Ibsen er ph.d. i statskundskab fra Syddansk Universitet og tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommun

Samme serie

Ingen produkter