Den sociologiske fantasi

Den sociologiske fantasi

Beskrivelse

Fakta

Den amerikanske sociolog og samfundsdebattør C. Wright Mills’ hovedværk Den sociologiske fantasi fra 1959 er et opgør med samtidens sociologer, der efter Mills’ mening stod for en alt for teoretisk og abstrakt – det vil sige fantasiforladt – måde at
bedrive videnskab på. Ifølge Mills bør de, der bedriver samfundsvidenskab, udover at besidde teoretisk indsigt og metodisk bevidsthed navnligt belyse vekselvirkningen mellem individ og samfund. Det er nødvendigt at være opmærksom på forholdet mellem individuel biografi og kulturel historie, for derved vil man kunne forstå og forklare sammenhængen mellem sociale og individuelle problemer. 
C. Wright Mills’ Den sociologiske fantasi er en bog, der opfordrer til at lære af fortiden for at udfordre nutiden med henblik på at
forbedre kvaliteten af menneskelivet i fremtiden.

 Den sociologiske fantasi er blevet en sociologisk klassiker, og nu foreligger så andenudgaven af den danske oversættelse fra 2002 med nyt forord af professor i sociologi Michael Hviid Jacobsen. 

 

Bogen vil forhåbentligt fortsætte med at inspirere nutidige og kommende generationer af samfundsforskere.

Oversat fra amerikansk efter The Sociological Imagination af Tom Havemann.

Samme serie

Ingen produkter