Almen dannelse

Almen dannelse

Dannelsesstandarder og fag

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Almen dannelse handler om at forstå sig selv og verden. Derfor er almen dannelse også langt mere end skolens opgave. Men skolen bidrager til dannelsen med sin viden og sine fag. Skolens dannelsesbidrag er opbygget af tre tilgange til dannelse:

  • den sproglige og kulturelle dannelse
  • den matematiske og naturvidenskabelige dannelse
  • den ekspressive og kunstneriske dannelse.

I hver af tilgangene ligger to niveauer. På det første niveau skal eleverne lære det basale og nære – at læse, regne, skrive, synge, danse, sanse og bevæge sig. Det kunne man kalde for dannelsesteknikker. På det næste niveau handler det om det abstrakte og fjerne – at forstå verdens almene sammenhænge gennem videnskabens og kundskabens modus. Det kunne man kalde for dannelseskundskaber. Bogen udreder disse tre tilgange og to niveauer.

Bogen henvender sig til de, der studerer for at bidrage til skolens dannelse.

Samme serie

Ingen produkter