Specialpædagogik - en grundbog

Specialpædagogik - en grundbog

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Specialpædagogik – en grundbog henvender sig primært til studerende på det nye linjefag specialpædagogik på læreruddannelsen, men den vil også være nyttig som håndbog for lærere og andre, der allerede arbejder inden for det specialpædagogiske område. Den giver en saglig og læsevenlig indføring i specialpædagogikkens mange aspekter, såvel de teoretiske som de praktiske. Bidragyderne er dels førende teoretikere og forskere på området, dels praktikere med mange års erfaringer inden for det specialpædagogiske arbejde.

Jørgen Christiansen er pæd.psych., aut.psykolog, lektor ved University College Sjælland.

Brian Degn Mårtensson er afdelingsleder, foredragsholder samt redaktør på tidsskriftet Specialpædagogik.

Torben Pedersen er viceskoleleder på Nordgårsskolen i Nykøbing Sj.

Bogens bidragydere:

Frans Ørsted Andersen Kirsten Baltzer Carsten Bendixen. Karen Bønløkke Braad Alex Bräuner Jørgen Christiansen Inger Lokjær Faurdal Helga Borgbjerg Hansen Mette Hind Anne Vibeke Fleischer Bent Hougaard Torben Kjeldsen. Karen-Lis Kristensen René Kristensen Ole Løw Anne Morin Line Lerche Mørck Brian Degn Mårtensson Torben Pedersen Arne Poulsen Christian Quvang Charlotte Ringsmose Valter Tarp Jan Tønnesvang Peter Weng