Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

315,00 kr.

252,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Specialpædagogik - en grundbog (i-bog)

Specialpædagogik – en grundbog henvender sig primært til studerende på det nye linjefag specialpædagogik på læreruddannelsen, men den vil også være nyttig som håndbog for lærere og andre, der allerede arbejder inden for det specialpædagogiske område. Den giver en saglig og læsevenlig indføring i specialpædagogikkens mange aspekter, såvel de teoretiske som de praktiske. Bidragyderne er dels førende teoretikere og forskere på området, dels praktikere med mange års erfaringer inden for det specialpædagogiske arbejde.

Jørgen Christiansen er pæd.psych., aut.psykolog, lektor ved University College Sjælland.

Brian Degn Mårtensson er afdelingsleder, foredragsholder samt redaktør på tidsskriftet Specialpædagogik.

Torben Pedersen er viceskoleleder på Nordgårsskolen i Nykøbing Sj.

Bogens bidragydere:

Frans Ørsted Andersen Kirsten Baltzer Carsten Bendixen. Karen Bønløkke Braad Alex Bräuner Jørgen Christiansen Inger Lokjær Faurdal Helga Borgbjerg Hansen Mette Hind Anne Vibeke Fleischer Bent Hougaard Torben Kjeldsen. Karen-Lis Kristensen René Kristensen Ole Løw Anne Morin Line Lerche Mørck Brian Degn Mårtensson Torben Pedersen Arne Poulsen Christian Quvang Charlotte Ringsmose Valter Tarp Jan Tønnesvang Peter Weng    
Specialpædagogik - en grundbog (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741279169
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. maj 2011
Sider:
450
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Ny grundbog om specialpædagogik prioriterer den praktiske dimension højt. Bogen er let at gå til og bør læses af alle med interesse for specialpædagogik. [...] Lad det være sagt med det samme: Det er lykkedes forfatterne at få samlet en række gode og relevante artikler skrevet af en række bidragydere med både teoretisk og praktisk indsigt i specialpædagogik. [...] det generelle billede er, at bogen lever op til redaktørernes programerklæring om en kort, klar og lettilgængelig formidling af stoffet, der lægger op til videre studier. Det bidrager en fyldig litteraturliste efter hver artikel også til. Redaktørerne har haft den ambition at lade udvalget af artikler repræsentere forskellige tilgange til specialpædagogik. Allerede i indledningen erklærer de, at de ikke vil gøre sig til talsmænd for en bestemt psykologisk, pædagogisk eller videnskabsteoretisk profil. Som en ekstra service til læseren opsummerer de selv i bogens afsluttende kapitel artiklernes forskellige teoretiske positioner. Det lægger op til debat og selvstændigt arbejde med stoffet. Med den bredde og tyngde hører bogen hjemme på hylden hos enhver studerende eller lærer med interesse for det specialpædagogiske arbejde."
Sanne Lillemor Hansen
www.undervisere.dk13. oktober 2011