Hvad vi taler om, når vi taler om at lære

MED FORORD AF SVEND BRINKMANN

"Vi må tale om læring for at erkende læringssprogets tomhed. Det gør Skovmand og Tanggaard, og så samler de en rig og broget buket af eksempler på, at mennesker lærer noget. Det er dybt inspirerende." (Forordet findes som ekstramateriale)

Grundskolen er i dag domineret af et indholdsløst sprog om læring, som definerer skolens praksis som læring. Forfatterne mener, at det begrænser læreres muligheder for at tage folkeskolens formål på ordet og leve ordentligt op til det. Hvad vi taler om, når vi taler om at lære præsenterer os derfor for et mere nuanceret begreb om det at lære, som gør fordybelse og åndsfrihed til pejlemærker.

Bogen henvender sig til alle, som arbejder med børn og unge, der skal lære noget for bedre at forstå og kunne tage del i den verden, de lever i.

Hvad vi taler om, når vi taler om at lære

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741274249
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. december 2020
Sider:
218
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange eksempler fra forfatternes forskning og med mange eksempler fra forfatternes konkrete hverdag. Det giver også et særligt perspektiv, at der inddrages filosoffer og forfattere sammen med matematikelever fra 4. klasse. (…) Det er en bog, der gerne må blive læst. Det er en bog, man kan lære noget af og som man kan tale om.

Se hele anmeldelsen her

Bodil Christensen

Folkeskolen

02. december 2020

Bogen har flere vigtige formål ud over at skabe debat. Den forklarer, hvad skolens opgave går ud på, og den går i dybden med de udfordringer, der opstår når skolen bliver domineret af et indholdsløst læringssprog. (…) Ud over viden og indsigt, indeholder den en række praktiske eksempler og illustrationer til at understrege pointerne, og den er skrevet i et sprog, der kan læses af alle.

Læs hele anmeldelsen

Jeanette Sjøberg

Netavisen Pio

04. december 2020

Det er en spændende og livlig bog, der tager ét af de store, pædagogiske metaemner om læringsbegrebet ved vingebenet. Ikke i en stram, universitetsagtig stil, men med en direkte tone, mange sceneskift, mange cases skrevet i et sprog, der er til at forstå, selv om man ikke har læst pædagogik på universitetet. (…) Men bogen er også opbyggelig. Den er udformet med syv afsnit som syv lærestykker med spørgsmål til drøftelse efter hvert afsnit.

Erik Schmidt

Medlemsblad Odense Lærerforening

09. december 2020

Tilbage til folkeskolens formål

I et afsluttende afsnit tager forfatterne igen udgangspunkt i folkeskolens formål med dets formulering om åndsfrihed og demokrati. Med udgangspunkt i filosoffen Hannah Arendt er afsnittet en lovprisning af pluraliteten, som findes i den ydre og indre verden - forskellige værdier og holdninger, som også brydes i den enkelte, når han er i enrum. Eleverne skal i skolen lære at tænke selv og lære at lade pluraliteten vokse omkring sig. Eleverne skal ikke kopiere andre eller styres til en bestemt adfærd. Det handler også om dømmekraft og om at kunne handle uden direkte vejledning og påvirkning udefra.

Det er velgørende at læse en så engageret bog om skolen skrevet ud fra klare holdninger i et underholdende og levende sprog, der inviterer til fordybelse i, hvad det vil sige at lære. Og jeg må stadig undre mig over, at en ny folkeskolereform og Fælles Mål uden etik og ånd blev gennemført uden voldsom modstand fra politikere, præster, filosoffer, undervisere på læreruddannelsen og forskere.

Helge Christiansen, fhv. pædagogisk konsulent 

Grundvigs Tidende

09. februar 2021

5 stjerner

Om man er enig med de to forfattere og Svend Brinkmann eller ej, så burde denne bog være obligatorisk læsning for alle undervisere, pædagoger og også de politikere, der beskæftiger sig med lovgivningen på uddannelsesområdet. Sprog er magt, og med læringsbegrebet er der sket en forskydning af den måde, vi tænker skole og uddannelsesinstitution på. Som det bliver påpeget i bogen, så fylder hele dannelsestanken ikke meget, når læringen er i fokus.

Kampen imod den nye læringsnatur starter i og med sproget, siger forfatterne. Er det på tide at gøre op med ’lærificeringen’?

Se anmeldelsen her

Marie Aggerbeck Christensen

Uddannelsesbladet

11. februar 2021