Grundbog i pædagogik

Grundbog i pædagogik

Oplysning, dannelse og fusionspædagogik i senmoderniteten

Beskrivelse

Fakta

GRUNDBOG I PÆDADAGOGIK er en indføring i og diskussion af den kompetencefilosofi, som gennem flere år har vundet stærkt frem i den danske skole. GRUNDBOG I PÆDAGOGIK er også en gennemgang af klassiske og væsentlige dannelsestanker og deres praktisk-pædagogiske udmøntning i hverdagen. Poul Brejnrod er lektor ved Nørre Nissum Seminarium.

Samme serie

Ingen produkter