Undervisningskendskab

Undervisningskendskab

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Undervisningskendskab

handler om, hvordan man planlægger god undervisning, og om hvilke kompetencer læreren må have for at bidrage til elevernes læring. Bogen indeholder otte artikler om undervisning og undervisningsplanlægning. Hver af de otte artikler er fulgt op med studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, at man som studerende didaktiker tænker teori og praksis sammen med henblik på handling.

Undervisningskendskab udfylder læreruddannelsens kompetencemål om at:
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Indhold

Indledning

(læs indledningen her)
Mål og indhold
Metoder og materialer
Evaluering
Undervisningsdifferentiering
Klasseledelse
Kreativitet og innovation
Samarbejde og skoleudvikling
Forskningsmetoder

Fås som
I alt

275,00 kr.

220,00 kr. ekskl. moms

Samme serie

Ingen produkter