Fortæl

Fortæl

Det narratives betydning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Bogen fokuserer på undervisning, hvor narrativer har en fremtrædende plads. Fortæl er for lærere og undervisere, der vil begrunde og konkretisere, hvordan det narrative kan sættes i spil i klassen, i værkstedet og i auditoriet.

Bogen peger på fire overordnede måder, hvor elevernes arbejde har et narrativt omdrejningspunkt:

  1. Eleverne møder narrativer gennem lærerfortællinger eller gennem materiale i bøger, film eller computerspil – her lærer de af narrativer i et værk
  2. Eleverne producerer selv, de fortæller noget mundtligt, skriftligt eller billedligt – her lærer de gennem narrativer
  3. Eleverne forholder sig til narrativer om kulturelle temaer, som de genkender og reflekterer over – her lærer de at forholde sig kritisk til betydningen af kulturelle narrativer i samfundet
  4. Eleverne arbejder med fagbegreber om den narrative organisering af teksters opbygning – her lærer de at analysere og kontekstualisere narrativer.