Fattigdom, afsavn og coping

De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster. Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfaldende lidt diskussion af fattigdom.

Denne bog bygger på omfattende studier af området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning i Danmark. Der ses bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, hvordan fattigdommen påvirker individer på en lang række områder over hele livforløbet, og hvordan fattigdomsramte håndterer deres situation og skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.

Bogens forfattere er blandt de førende danske eksperter på området og giver her et samlet overblik over et kompliceret og omfattende problemfelt, som ser ud til i stigende grad at have ramt Danmark og andre europæiske lande de senere år.

En del af serien Samfund i forandring
Fattigdom, afsavn og coping

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Konkurrencestaten

Konkurrencestaten

Pris pr. stk.

320,00 kr.

256,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

”Det er en gedigen og sober bog, som kaster lys over fattigdommens mange sider og aspekter. En gruppe af landets fremmeste forskere inden for feltet fattigdom har skrevet bogen, som er fagfællebedømt og resultatet af en omfattende forskningsindsats.
[…]Bedømt med lægmandsbriller er det en meget værdifuld og læseværdig bog, og det er jeg overbevist om, at den også vil være for fagfæller og eksperter. Der er behov for en sådan samlet og stærkt funderet bog, og man må håbe,at politikere og embedsmænd i de sociale systemer giver sig tid til at læse både detaljer og hovedkonklusioner.”
Steen Hildebrandt
Kristeligt Dagblad05. februar 2015