Dansk flexicurity

Fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet

Det danske arbejdsmarked og særlig kombinationen af fleksible ansættelsesforhold og udstrakt social sikkerhed (flexicurity) har gennem tiden påkaldt sig stor opmærksomhed fra udlandet. Fra dansk side har man solet sig i historien om den danske model som en særlig dynamisk, effektiv og samtidig socialt ansvarlig måde at indrette arbejdsmarkedet på, der vækker misundelse i udlandet.

Spørgsmålet er imidlertid, om flexicurity stadig er en dækkende betegnelse for det danske arbejdsmarked. I hvert fald er de senere års reformkurs med bl.a. dagpengeforringelser udtryk for en bevægelse væk fra social sikkerhed, og et modsvar i form af pres for øget sikkerhed i ansættelsesforhold kan ikke udelukkes.

Denne bog kulegraver den danske arbejdsmarkedsmodel og stiller skarpt på, hvad flexicurity i bund og grund indebærer, hvordan modellen er opstået i Danmark, og hvad udviklingen de seneste år har betydet for en model, der ofte har været kilde til national stolthed.

Dansk flexicurity er redigeret af Thomas Bredgaard og Per Kongshøj Madsen (AAU) med bidrag fra en række førende arbejdsmarkedsforskere på tværs af de danske universiteter.

En del af serien Samfund i forandring
Dansk flexicurity

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Konkurrencestaten

Konkurrencestaten

Pris pr. stk.

320,00 kr.

256,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

"Som man kan se, er bogen på den ene side vidtfavnende og på den anden side særdeles fokuseret. Den dækker sit felt fra mange vinkler, og redaktørerne er lykkedes med at holde en ensartet god kvalitet artiklerne igennem.
[…]Den er velegnet for dem, der interesserer sig mere end overfladisk for arbejdsmarkedsforhold, og den indeholder nyt til dem, der – som denne anmelder – allerede mener at kende feltet."
Steen Scheuer, professor, dr. merc., Syddansk Universitet
Tidsskrift for arbejdsliv03. december 2015