FAQ om karakterer

Det at måle skoleelevers og studerendes præstationer med en karakter er en flere hundrede år gammel tradition, og karaktererne er i dag en så indgroet del af skole og uddannelse i vores kultur, at de opleves som en selvfølgelig del af hverdagen. Men er karaktergivning ikke efterhånden så gammel en praksis, at det er på tide at overveje dens rolle, formål og relevans set i lyset af den samfundsmæssige udvikling, forandringer i skole og uddannelse samt den viden, vi har i dag om læring og læreprocesser?

For hvad vil vi overhovedet med karaktererne i skole og uddannelse? Hvordan bruges de, og hvordan påvirker de elever og studerende? Hvad måler en karakter egentlig? Lærer man mere, hvis man får karakterer? Spiller ens sociale baggrund eller køn en rolle for ens karakterer? Og hvilke erfaringer har man med at bedrive en undervisning helt uden karakterer?

I FAQ om karakterer diskuterer og besvarer bogens forfatter disse og en række andre aktuelle og ofte stillede spørgsmål om karaktergivning i skolen.

FAQ om karakterer er bog nr. 6 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Som de øvrige bøger i serien er også denne bog peer reviewet.

Karen Egedal Andreasen er ph.d. og cand.phil. og lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun er tilknyttet CFU – Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning sammesteds og forfatter til en række publikationer om didaktik og evaluering.

En del af serien FAQ-serien
FAQ om karakterer

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

FAQ om kreativitet

FAQ om kreativitet

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

Forfatteren kommer ind på karakterernes historie, på hvordan lærer og censor afgør en karakter, når det ikke lige handler om multiple choice-tests, og hvorfor den sociale baggrund stadig er den faktor der vejer tungest, når det kommer til gode karakterer i folkeskolen. Rudolf Steiner-skolerne og Summerhill-skolerne er nævnt, men der er ikke set nærmere på, hvordan disse skoler klarer sig med karakterfrie undervisningsmiljøer.

Ellers er her stort og småt om karakterer incl. en forhåbning om, at skolerne fremover vil tage mere dannelse på sig og mindre evaluering.

Læs hele anmeldelsen her

Birthe Strandby

Bogvægten

17. april 2020